Riskienhallinta ja vahingontorjunta

Riskienhallinnalla tarkoitamme tässä yhteydessä nimenomaan vahinkoriskien hallintaa, joka painottuu omaisuusriskien, erityisesti paloriskien, ja henkilöriskien torjuntaan. Teemme selvitykset tiiminä ja voimme käyttää partnerimme Piikallio Oy:n kehittämää riskienhallintatyökalua, joka soveltuu tiimityöskentelyyn ja jolla voidaan tuottaa raportit. Menetelmä on tehokas suunnittelun tukena, esimerkiksi rakennusprojektin tai työmaan riskien kartoituksessa, koska kaikki asiantuntijat voivat nähdä samanaikaisesti käsiteltävät riskit. Kartoitukset tehdään aina räätälöidysti sopimalla laajuus ja tarkasteltavat riskit.
Riskikartoitus
  • Yrityksen toiminnan riskikartoitus
  • Vahingontorjuntakartoitus
  • Sähköriskien kartoitus, ”sähköketjut”, sähköpaloriskit. Sähköön liittyvät riskit ovat usein sähkönsaannin keskeytymiseen liittyviä, ja siksi koko sähkönsyötön ketju kulutuspaikasta kiinteistön sähkönsyöttöliittymään kannattaa selvittää. Mitä vanhempi laitos/kiinteistö sitä suurempi riski.
Riskianalyysit
  • Omaisuus- ja keskeytysriskianalyysit sovittavassa laajuudessa
Asiantuntijatarkastukset, mm. sähkö- ja automaatiotilat tai kiinteistöt, rakenteellinen ja aktiivinen paloturvallisuus Yrityksen tilojen suojaustason ja paloturvallisuuden arviointi; riskistandardin luominen
Vahingontorjuntaneuvonta
  • Suojeluohjeet


Esimerkki workshopista ja riskienhallintatyökalusta