Yhteystiedot

Anlix Oy
Toimitusjohtaja Pentti Kautto
pentti.kautto@anlix.fi +358 40 849 2224
- Sähkö & paloturvallisuus -konsepti
Ajokoirantie 5 B
02940 Espoo


Anna Kautto
info@anlix.fi
+7 926 5655 742 - innovaatiot

Yhteistyökumppanit ja -alueet


Piikallio Oy
Pekka Kallioniemi
pekka@piikallio.fi
+358 50 412 9701
• rakenteellinen paloturvallisuus
• savunhallinta: suunnittelu ja mitoitus
• riskien arviointi ja hallinta: kiinteistöt, rakennustyömaat, paloturvallisuus

Voitto Elomaa
voitto.elomaa@pp.inet.fi
+358 40 821 8613
• koneellinen savunpoisto

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
• Savunhallinnan standardointi ja NAS-standardien kehitystyö