Savunhallinta

Savunhallintastandardin SFS-EN12101 tärkeimmät osat ovat valmiit ja niillä on ollut vaikutuksensa myös Suomessa käytettävään ohjeistukseen: kirjavaa ohjekäytäntöä korvaamaan on laadittu käsikirja, joka antaa suunnitteluohjeet savunpoiston mitoitukselle ja savunpoistolaitteille sekä niiden asennus-, kunnossapito- ja käyttöohjeet. Uudistetussa versiossa RIL232-2012 on mukana myös sähkö-osa, jossa käsitellään sähkönsyöttöä, varavoiman järjestämistä, ohjausjärjestelmää ja paloautomaatiota. Myös Sähköinfo on laatinut savunhallinnasta ST -kortit sähkösuunnittelijoille. Näitä olemme olleet kehittämässä, jonka yhteydessä olemme paneutuneet uusiin savunhallintastandardin ja sähköstandardien vaatimuksiin sekä palomääräyksiin.
Avustamme mielellämme seuraavissa
Savunhallintajärjestelmien sähköiset järjestelmät, ohjaus- ja tehonsyöttöjärjestelmät:
  • Suunnittelu ja mitoitus
  • Tekninen tuki ja neuvonta
  • Kolmannen osapuolen suunnitelmatarkastus
  • Koulutus räätälöitynä  

I think that, as life is action and passion, we should share the passion and action of our time at peril of being judged not to have lived at all.