Turvajärjestelmät

Tässä yhteydessä tarkoitetaan turvajärjestelmällä standardin SFS 6000-5-56 määrittelemää turvajärjestelmää ja sen käyttötarkoitusta: sähköisten laitteiden järjestelmä, joka on tarkoitettu suojaamaan tai varoittamaan henkilöitä vaaratilanteessa, tai on välttämätön tilasta evakuoinnin takia. Esimerkkejä: turvavalaistus, (poistumisvalaistus), palopumput, pelastuskäyttöön tarkoitetut hissit, hälytysjärjestelmät, kuten palo-, savu-, häkä- ja murtohälytysjärjestelmät. Avustamme toimintakykyisten ja palonkestävien tai palolta suojattujen turvajärjestelmien suunnittelussa. Huomioimme SFS 6000-5-56 Turvajärjestelmät –standardin sisällön ja vaikutukset turvajärjestelmien suunnitteluun, toteutukseen ja asennukseen sekä kansalliset lait ja palomääräykset sekä käytettävissä olevat suunnittelu- ja asennusohjeet. Muutokset verrattuna standardiin SFS6000-5-55 ovat olennaisia ja välttämättömiä huomioida, esimerkiksi turvajärjestelmän laajuutta sekä ohjaus- ja väyläjärjestelmiä koskevat vaatimukset ovat muuttuneet. Turvajärjestelmät ja standardin SFS 6000-5-56 soveltaminen:
• Tekninen tuki, neuvonta
• Suunnittelu ja toteutus: palonkestävä johtojärjestelmä ja palolta       suojaaminen
• Kolmannen osapuolen tarkastukset:
- sähkö- ja automaatiosuunnitelma
- savunhallintasuunnitelma
- toteutuksen ja asennuksen tarkastus
• Koulutus: sähkö- ja LVI –suunnittelijat, sähköurakoitsijat, palotekniset suunnittelijat, jne.